משה זריהן, אייל אלגרט ספק
תקשורת, אבטחה, ובית חכם
פרטי הפרויקט