גיל רן מפקח בניה
פיקח ובנייה בשיטת Kweekk
פרטי הפרויקט