מירית לויט רוני מונצש מעצב פנים
תכנון ועיצוב מגורים, מסחרי
פרטי הפרויקט