ניר בהרב מפקח בניה
הנדסאי בנין ניהול ופיקוח
פרטי הפרויקט