טוביה פנפיל מעצב פנים
טוביה פנפיל-מעצב פנים
פרטי הפרויקט