רונן עובדיה מפקח בניה
תכנון שלד,ניהול ופיקוח פרויקטים
פרטי הפרויקט