שגית בר-חן מעצבת פנים
שגית בר-חן מעצבת פנים
פרטי הפרויקט