Wizeit וייזאיט חברה
טכנולוגיה שעובדת בשבילך
פרטי הפרויקט
שנה:
2017
כתובת:
רחבי הארץ
סטטוס:
סיום
שם צלם:
Wizeit וויזאיט
שם מעצב פנים:
Wizeit וויזאיט

חיישן אבק

חיישן האבק מודד את רמת החלקיקים המזהמים באויר (PM 2.5) ומאפשר למערכת לקבל החלטות בזמן אמת על פי רמת הזיהום באויר. לדוגמא, כאשר רמת הזיהום החלקיקי באויר עולה, תגיף המערכת באופן אוטומטי את החלונות הנשלטים במבנה, ובעת הצורך תעביר התרעה למשתמשים במערכת.