יאנה מינץ ספק
מהנדסת יועצת מיזוג ואוורור
פרטי הפרויקט